AccueilAnnée 2018 خلفيات التسمية للأعلام الجزائرية – مقاربة سوسيولسانية

خلفيات التسمية للأعلام الجزائرية – مقاربة سوسيولسانية

 

Du 01/07/2015

Au 30/06/2018

Chef de projet : BESNACI Souad

Membres de l’équipe :

DERRAR Mekki

CHAREF Abdelkader

DIDOUH Omar

TAIBI Amina

BENADJEMIA Ahmed

Problématique

  • يقوم البحث على اكتشاف الخلفيات والمرجعيات الاجتماعيّة والثّقافيّة والمتداخلة، حول أسماء الأعلام الجزائريّة.
  • معلوم أنّ المسمّى كيفما كان نوعه وجنسه وطبيعته، إنسانا كان أو حيوانا، أو آلة أو شيئا من الأشياء الحسّية والتّخيليّة وغيرها، إلاّ وله اسم يختصّ به ويعرف به، وينادى به، ويتحمّل تبعاته في كلّ ما يترتّب عليه وينجرّ عن أعماله.
  • ومعلوم أيضا، أنّ المسمّى كيفما كان لا دخل له في اختيار اسمه، ومن هنا تقوم إشكاليّة التّسمية في تعليل اختيارها له، وما هي المرجعيّة التّي تربط بين المسمّى واسمه، ومن اختار اسمه، وما هي الخلفيّة في جميع أبعادها التّي جعلت المسمّي يختار هذا الاسم دون سواه لمسمَّاه.
  • هذه التّسمية التّي هي منطوق سرّي سحريّ، مؤثّر في المسمّى، هي التّي لفتت انتباه القدماء والمحدثين، من علماء وفقهاء وأدباء وسحرة ومشعوذين، وعلماء اجتماع ونفسانيّين وفلاسفة، ومازالت تشغل بال الجميع، ونحن ممّن انشغل بسرّ التّسمية ويشتغل عليها، علّه يجد جوابا عن السّؤال الرّئيس، ما هي التّسمية وما علاقتها بالمسمّى، وما هي أهمّ مرجعيّات الاختيار، ثمّ ما هي الخلفيّات التّي يرتكز عليها الذّي يختار التّسمية؟ من فكريّة واجتماعيّة وثقافيّة وغيرها. تلكم أهمّ مناحي الانشغال، وبواعثه وتلكم هي مرجعيّة المرجعيّات وخلفيّة الخلفيّات.

 

 

Unités de recherche

- UCCLLA  : Cité Bahi Amar, Bloc A, N°1 Es-Sénia BP 1955 -El M'naouer 31000 Oran, Algerie. Tél / Fax : +213 (0) 41.55.42.48 / E-mail : ucclla @ crasc.dz

- URTT : Cité Bahi Amar, Bloc A, N°1 Es-Sénia BP 1955 -El M'naouer 31000 Oran, Algerie. Tél / Fax : +213 (0) 41.55.42.46 / E-mail : urtt @ crasc.dz

- RASYD : Université de Blida 2, El Afroun, Algerie / E-mail : rasyd @ crasc.dz

-TES : Faculté des Arts et de la culture, Université de constatine 3 constantine, Algerie. E-mail : tes @ crasc.dz

Coordonnées

+213 41 62 06 95
+213 41 62 07 03
     +213 41 62 07 05
     +213 41 62 07 11

 +213 41 62 06 98

contact @ crasc.dz

C.R.A.S.C. B.P. 1955 El-M'Naouer Technopôle de l'USTO Bir El Djir 31000 Oran